Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Perpetuum mobile, A pleines mains, Appel, przeł. Lucienne Rey

Perpetuum mobile, A pleines mains, Appel, przeł. Lucienne Rey, "Action Poétique" 1974 nr 61, s. 44-47. Przekład trzech wierszy Przybosia: Perpetuum mobile z tomu Śruby (1925) oraz Oburącz i Odezwa z tomu Oburącz (1926).

DOKUMENTY
1) przekłady na język francuski

Wybór przekładów na język francuski ze zbioru Anthologie de la poésie polonais, par Constantin Jelenski, przedmowa Czesław Miłosz, Éditions du Seuil, Paris 1965, s. 264-269.

Le depart, L'Equation du coeur, Printemps 1941 przeł. Bruno Durocher, w: Chant de la Pologne. Anthologie de la poésie polonaise du vingtiémé siécle, Caracteres, Paris 1972, s. 91-95. Przekłady wierszy Odjazd z tomu W głąb las (1935), Równanie serca z tomu Równanie serca (1938), Wiosna 1941 z tomu Póki my żyjemy (1944).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem