Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I46 [piękno]

I46 [piękno]

Notatki dotyczące różnych sposobów definiowania piękna (m. in. uwagi na temat poglądów Platona).

DOKUMENTY
1) I46. Zapiski cytaty Platon, Simone Weil...
I42 [piękne i brzydkie]Notatki dotyczące definiowania piękna i brzydoty. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem