Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I09 [Dans la poesie polonaise...]

I09 [Dans la poesie polonaise...]

Fragmenty programu sesji poświęconej poezji, prawdopodobnie Biennales Internationales de Poésie. Na odwrocie kartki znajdują się notatki sporządzone przez Juliana Przybosia w języku francuskim. Notatki dotyczą kondycji poezji polskiej. Wśród najwybitniejszych i najbardziej popularnych twórców polskiej poezji współczesnej Przyboś wymienił Białoszewskiego i Różewicza.

DOKUMENTY
1) I09 Dans la poesie polonaise
I05 Biennales Internationales de Poésie

Pismo skierowane do Przybosia zawiera listę kandydatów do nagrody Grand Prix Biennales Internationales de Poésie, zaproponowanych przez członków jury. Międzynarodowe Biennales Poezji w Brukseli odbyło się w sierpniu 1959. Wśród jurorów znajdował się także Julian Przyboś. Rewers pisma pokryty jest notatkami Przybosia, czynionymi prawdopodobnie podczas obrad lub w trakcie przygotowań do dyskusji.

II06 Biennale de PoesieII06 Program VIIIgo Biennale Internationale de Poesie w Knokke  le Zoute w Belgii. Biennale miało miejsce 5-9 września 1968 r. Przyboś uczestniczył w obradach. ...
I35 XV Biennale Internationale de Poesie
Program Międzynarodowego Biennale Poezji w Knokke Le-Zoute, maszynopis. Na odwrocie notatki Przybosia. ...
I47 Czy jest postęp w sztuce?
Notatki zatytułowane przez Przybosia, dotyczące rozwoju różnych dziedzin sztuki, przede wszystkim liryki. Notatki powiązane są z obserwacjami, jakich Przyboś dokonał na Międzynarodowym Biennale Poezji w Knockke. Poeta wypowiadał się na ten ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem