Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I47 Czy jest postęp w sztuce?

I47 Czy jest postęp w sztuce?

Notatki zatytułowane przez Przybosia, dotyczące rozwoju różnych dziedzin sztuki, przede wszystkim liryki. Notatki powiązane są z obserwacjami, jakich Przyboś dokonał na Międzynarodowym Biennale Poezji w Knockke. Poeta wypowiadał się na ten temat również w dyskusji zorganizowanej przez reakcję "Nurtu", opublikowanej pod tytułem O poezji przyjaciół rozmowa ("Nurt" 1965, nr 2).

DOKUMENTY
1) I47. Zapiski Czy jest postęp w sztuce
I35 XV Biennale Internationale de Poesie
Program Międzynarodowego Biennale Poezji w Knokke Le-Zoute, maszynopis. Na odwrocie notatki Przybosia. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem