Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX19 Głos o poezji

XX19 Głos o poezji

Maszynopis i fragmenty rękopisu Głosu o poezji. W maszynopisie pozostawiono wykropkowane wersy, które prawdopodobnie były nieczytelne dla osoby przepisującej. Przyboś uzupełnił braki i naniósł liczne poprawki.

DOKUMENTY
1) XX19 Głos o poezji

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem