Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX15 Blask i cień

XX15 Blask i cień

Dwie spięte spinaczem kartki zawierają rękopisy-bruliony wierszy: Blask i cień z tomu Kwiat nieznany (dwa autografy) oraz  Druga rymowanka czerwcowa (wiersz prawdopodobnie nie został ukończony ani opublikowany).

DOKUMENTY
1) XX15 Blask i cień; Pamiętane góry; Druga rymowanka czerwcowa
VI24 Pamiętane góryMaszynopis wiersza "Pamiętane góry". Wiersz powstał w związku z pobytem poety w Gruzji i został włączony do tomu "Kwiat nieznany".
XX06 Rymowanka czerwcowa  Maszynopis wiersza Rymowanka czerwcowa z naniesionymi poprawkami autora. Wiersz został włączony do tomu Kwiat nieznany (1968). ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem