Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX13 Alpy nadmorskie

XX13 Alpy nadmorskie

Rękopisy i maszynopis wiersza Alpy nadmorskie (z tomu Na znak, 1965). Zamieszczone tu rękopisy-bruliony wiersza zostały opisane przez Rościsława Skręta w Dodatku krytycznym do Utworów poetyckich Przybosia (t. II, s. 682). Wiersz został opublikowany w "Kulturze" 1965, nr 19.

DOKUMENTY
1) XX13 Alpy nadmorskie 2 bruliony i maszynopis
XIII07 Góry i pieśń

Kopia trzystronicowego artykułu, poświęconego poezji jugosłowiańskiej.

VI24 Pamiętane góryMaszynopis wiersza "Pamiętane góry". Wiersz powstał w związku z pobytem poety w Gruzji i został włączony do tomu "Kwiat nieznany".
XVI16 Na znakProjekt spisu treści (zawartości) tomu Na znak (1965) ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem