Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX08 Lilla Weneda

XX08 Lilla Weneda

Maszynopis wiersza Lilla Weneda z tomu Na znak (1965).

DOKUMENTY
1) XX08 Lilla Weneda

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem