Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX07 Kwiat nieznany

XX07 Kwiat nieznany

Maszynopis wiersza Kwiat nieznany (z tomu pod tym samym tytułem, opublikowanego w 1968) z naniesionymi poprawkami autora. Wersy w druku wyróżnione kursywą w maszynopisie zostały podkreślone.

DOKUMENTY
1) XX07 Kwiat nieznany

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem