Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XVI09 Literatura Ludowa

XVI09 Literatura Ludowa

Prośba o zrecenzowanie na łamach "Przeglądu Kulturalnego" czasopisma zatytułowanego "Literatura Ludowa". List datowany 29 września 1958 podpisali: redaktor naczelny Julian Krzyżanowski oraz sekretarz redakcji Stanisław Świnko.

 

DOKUMENTY
1) XVI09. List do JP od Juliana Krzyżanowskiego
XVI12 Stanisław ŚwinkoList od Stanisława Świnki z 21 kwietnia 1968. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem