Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XIX09 Śmiej się pan z tego!

XIX09 Śmiej się pan z tego!

Kopia listu, jaki Przyboś skierował prawdopodobnie do redakcji "Nowej Kultury" w związku z artykułem Przyspieszenie autorstwa Krzysztofa Teodora Toepilitza, w którym mylnie przypisano Przybosiowi tłumaczenie poezji Baudelaire'a podczas gdy uwagi krytyka dotyczyły tłumaczeń Rilkego.

DOKUMENTY
1) XIX09. Śmiej się pan z tego
XIX05 W sprawie cytatuKopia listu, który Przyboś prawdopodobnie skierował do redakcji "Twórczości", dotyczącego atrybucji cytatu w artykule J. Pieszczachowicza W stronę Czechowicza ("Twórczość" 1968, nr 2). Przybosiowi nie podoba się zdanie, które - chyba ...
XX16 Żar tu płonieinc. Nie wiesz, jaki tu żar płonie. Rękopis odnaleziony przez Danutę Kulę w tomie Poezji wybranych Apollinaire'a. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem