Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XIII28 Wolny ruch mowy twórczej

XIII28 Wolny ruch mowy twórczej

Maszynopis artykułu Wolny ruch mowy twórczej opublikowanego na łamach "Wiatraków"

DOKUMENTY
1) XIII28 Wolny ruch
Julian Przyboś był zamiłowanym recytatorem, miłośnikiem deklamowania poezji i wielkim zwolennikiem konkursów recytatorskich. W artykule Wolny ruch twórczej mowy podkreśla wartość konkursów recytatorskich - "masowego wierszomówienia", które staje się powszechną i egalitarną ...
XIII09 Masowe wierszomówienie

Wycinek prasowy z artykułem Masowe wierszomówienie, opublikowanym w czasopiśmie "Wiatraki" 18/1962, s. 1.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem