Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I27 [ludowość]

I27 [ludowość]

Notatki na temat stylizacji ludowej i ludowości w sztuce. Przyboś wielokrotnie sprzeciwiał się spłyceniu wartości sztuki ludowej i wykorzystywaniu ich w prymitywnej, naśladowczej stylizacji. Uwagi nakreślone na tej kartce były być może wykorzystane w rozmowie o poezji, opublikowanej na łamach "Współczesności" 1960, nr 22 (Przyboś w podobnym tonie wspomina tam o obrazach Nikifora).

DOKUMENTY
1) I27. Słowa-klucze - to prymitywne (statyczne!) badanie wyobraźni

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem