Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XII07 Noc majowa

XII07 Noc majowa

Maszynopis wiersza Noc majowa (z tomu Rzut pionowy). Maszynopis prawdopodobnie powstał w związku z przygotowaniem Wyboru poezji Przybosia (Warszawa 1969). Noc majowa w tym wyborze znalazła się na s. 63. Taki numer strony widnieje też na zarchiwizowanej karcie maszynopisu.

DOKUMENTY
1) XII07 Noc majowa
XII08 Poległy

Wiersz Poległy z tomu Narzędzie ze światła. Maszynopis przygotowany prawdopodobnie w związku w wydaniem Wyboru poezji (Warszawa 1969).

XII09 Rapsod

Pierwodruk wiersza "Rapsod", wycinek z czasopisma "Pion" (9/1934, s. 5).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem