Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka XII

Teczka XII zawiera maszynopisy wierszy Juliana Przybosia, wycinki prasowe (m.in. poświęcony poecie artykuł Bogusława Kierca), notatki, jeden kilkunastostronicowy rękopis oraz list (od Edwarda Balcerzana do Danuty Kuli). Dobór tych dokumentów jest dość przypadkowy, prawdopodobnie pierwotnie teczka zawierała wyłącznie maszynopisy wierszy, a po śmierci poety dokładano do niej różne teksty związane z recepcją jego twórczości.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem