Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XII06 [List Edwarda Balcerzana]

XII06 [List Edwarda Balcerzana]

List Edwarda Balcerzana do Danuty Kuli. Korespondencja dotyczy monografii Stulecie Przybosia (red. E. Balcerzan, S. Balbus, Poznań 2001).

DOKUMENTY
1) XII06 List Edwarda Balcerzana

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem