Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XI08 O poezji, malarstwie i krytyce

XI08 O poezji, malarstwie i krytyce

 

Wycinek prasowy. Wywiad z Julianem Przybosiem O poezji, malarstwie i krytyce, "Kultura" 1965, nr 47. Odpowiedzi Przybosia zostały tak zredagowane, że zawierają się w nich pytania, których w czasopiśmie nie opublikowano. Wywiad został przeprowadzony dla redakcji "Kultury", nazwisko rozmówcy nie zostało podane. Przyboś w swojej wypowiedzi nawiązuje m. in. do wypowiedzi Anny Bukowskiej w ankiecie na temat stanu krytyki literackiej w Polsce zorganizowanej przez redakcję tygodnika "Kultury". Bukowska, Trzy troski, "Kultury" 1965, nr 45. Przywołuje też artykuły J. S. Sity i A. Sandauera. Obaj krytycy opublikowali w 1965 r. na łamach "Współczesności" wiele tekstów, większość z nich ma charakter krytycznoliteracki, dotyczy współczesnej literatury, podejmuje krytykę wielosłowia i pustosłowia oraz ma charakter głosów polemicznych. Najbardziej znaczące wydają się następujące wypowiedzi: J. S. Sito, Nic albo niewiele w potoku słów, "Współczesność" 1965, nr 1; A. Sandauer, Źle o następcach, "Współczesność" 1965, nr 6; Sandauer, Polowania ciąg dalszy, "Współczesność" 1965, nr 10; Sito, W odpowiedzi na przemówienie, "Współczesność"  1965, nr 24.

 

DOKUMENTY
1) XI08 O poezji, malarstwie i krytyce

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem