Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI23 Oda krytyczna

VI23 Oda krytyczna

Maszynopis wiersza Oda krytyczna z poprawkami autora naniesionymi długopisem. Wiersz nie został zamieszczony w Utworach poetyckich Przybosia w oprac. Rościsława Skręta.

DOKUMENTY
1) VI23 Oda krytyczna

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem