Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI15 Poemat satyryczny Peipera

VI15 Poemat satyryczny Peipera

 Artykuł Przybosia  Poemat satyryczny Peipera, poświęcony Kronice dnia, opublikowany w "Poezji" 1966, nr 5, s. 36-43. W teczce pierwsza karta artykułu przechowywana była osobno, oddzielona od pozostały kilkoma innymi dokumentami, jak gdyby wysunęła się i nie została umieszczona z powrotem na swoim miejscu. Tu zamieszczamy wszystkie odnalezione karty, zachowując jednak podział - dwa załączone dokumenty to skany kart rozdzielonych w teczce na dwie części.

 

DOKUMENTY
1) VI15a o Kronice dnia Peipera
2) VI15b O Kronice dnia Peipera

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem