Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

V04a-m. Jak wyrazić uczucia i emocje

V04a-m. Jak wyrazić uczucia i emocje

V04a-m. Jak wyrazić uczucia. Maszynopis, kopia. Tekst powstał prawd. W 1970 r. Jest to polemika z artykułem Wierzbickiej Medytacje semantyczne. Jak ludzie opisują uczucia,("Miesięcznik Literacki" 1970, nr 5). Wierzbicka kontynuowała swoje rozważania, w kolejnych numerach "Miesięcznika Literackiego" ukazywały się jej kolejne teksty: Czy wiesz, co czujesz? "Miesięcznik Literacki" 1970, nr 6 oraz Medytacje semantyczne. O strachu, "Miesięcznik Literacki" 1970, nr 7. W maszynopisie znajdują się wykropkowane fragmenty - być może Przyboś zamierzał później wstawić w tych miejscach odpowiednie słowo, choć bardziej jednak prawdopodobne wydaje się, że osoba przepisująca rękopis na maszynie nie mogła przeczytać pojedynczych słów i zwrotów (w cytacie z Boskiej komedii Dantego wykropkowane zostało słowo "dogodzi"). Boską komedię  Przyboś cytuje w przekładzie E. Porębowicza, cytaty z Anny Kareniny przywołuje za Wierzbicką.

DOKUMENTY
1) V04 Jak wyrazić uczucia i emocje

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem