Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka V

Teczka V zawiera maszynopisy szkiców opublikowanych w tomie Zapiski bez daty (Abstarakcja a gotyk, Pamięć do poezji i pamięć do prozy oraz Sicut dii). fragment artykułu zatytułowanego Poemat satyryczny Peipera (opublikowanego na łamach "Poezji" w 1966 r.), maszynopis artykułu Jak wyrazić uczucia (polemicznego wobec publikacji Wierzbickiej, ukazujących się na łamach "Miesięcznika Literackiego") oraz roboczą obwolutę tomu Na znak.

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem