Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Polskaja Muza, wybór wierszy, przeł. Marina Cwietajewa

Biegstwo, Matiernik, Gorizont, przeł. Marina Cwietajewa, w zb.: Polskaja Muza i ruskije poety, Moskwa 2004, s. 151-153. Przekłady na język rosyjski wierszy: W ucieczce z tomu Póki my żyjemy (1944)oraz Ląd i Z morza na horyzont z tomu Miejsce na ziemi (1952).

DOKUMENTY
1) przekłądy na język rosyjski

Wybór kilkudziesięciu przekładów wierszy Juliana Przybosia na język rosyjski. Polskije poety, Moskwa 1978. W zbiorze znalazły się przekłady wierszy Leopolda Staffa, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Przybosia, Tadeusza Różewicza i Wisławy Szymborskiej. Poniżej zamieszczono kopię spisu treści wraz z nazwiskami tłumaczy.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem