Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Polskije poety, wybór wierszy w przekładzie na j rosyjski

Wybór kilkudziesięciu przekładów wierszy Juliana Przybosia na język rosyjski. Polskije poety, Moskwa 1978. W zbiorze znalazły się przekłady wierszy Leopolda Staffa, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Przybosia, Tadeusza Różewicza i Wisławy Szymborskiej. Poniżej zamieszczono kopię spisu treści wraz z nazwiskami tłumaczy.

DOKUMENTY
1) przekłady na język rosyjski
VI16 Noc powrotna

Noc powrotna, Nocz, kotoraja wozwraszczajetsa. Tłumaczenie wiersza Przybosia na j. rosyjski, maszynopis

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem