Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Noc majowa, przeł. Karl Dedecius

Mainacht, przeł. Karl Dedecius, w: Lekcja ciszy.  Liryka polska. Lektion der Stille. Polnische Lyrik, wybór, przekład i wstęp Karl Dedecius, oprac. Krzysztof A. Kuczyński, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2003, s. 20-21. Przekład wiersza Noc majowa z tomu Rzut pionowy (1952).

DOKUMENTY
1) Noc majowa, przeł. K. Dedecius

Pfad, Gleichung des Herzens, Ohne Frühling przeł. K. Dedecius w: Karl Dedecius, Lebenslauf aus büchern und blättern, Frankfurt am Main, Shurkamp 1990, s. 100-103, s. 91-100 [nota biograficzna]. Przekład na język niemiecki wierszy: Ścieżka z tomu W głąb las (1935), Równanie serca z tomu Równanie serca (1938), Bez wiosny z planowanego tomu 22 wiersze.

Julian Przyboś, Poesie und Poetik. Heraugegeben und aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1990.

Karl Dedecius, Polnische Profile, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1975, s. 147-194 [Versuch der Ganzheit Julian Przyboś und der poetische Sinn].

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem