Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IV12 Owidiusz

IV12 Owidiusz

Rękopis wiersza Owidiusz włączonego do tomu Kwiat nieznany (1968). Z boku kartki tym samym długopisem naszkicowano zarys twarzy przypominającej starożytną rzeźbę, być może ilustrację do wiersza.

DOKUMENTY
1) IV12 Owidiusz

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem