Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IV09 Doświadczenie wzrokowe

IV09 Doświadczenie wzrokowe

Rękopisy wierszy  Doświadczenie wzrokowe oraz Zegarek (inny niż w poz. IV08), oba utwory zostały włączone do tomu Narzędzie ze światła (1958).

DOKUMENTY
1) IV09 Doświadczenie wzrokowe, Zegarek
IV08 ZegarekDwa rękopisy wiersza Zegarek włączonego do tomu Narzędzie ze światła (1958). ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem