Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

II10 Luigi Cini życzenia

II10 Luigi Cini życzenia

Luigi Cini, życzenia świąteczne, z 1957 r., na kartce reprodukcja akwaforty z XVIII w., Giovanni Battista Brustolon, Bucentaurus et Nundinae Venetae in die Ascensionis

DOKUMENTY
1) II10 Luigi Cini życzenia świąteczne
II07 Luigi Cini życzeniaII07 Luigi Cini, życzenia świąteczne z Wenecji, świadectwo dość oficjalnych kontaktów z włoskim polonistą, glottodydaktykiem, autorem prac o nauczaniu polskiego jako obcego polskiego przy Uniwersytecie w Padwie i w Instytucie Uniwersyteckim ...
II08 Luigi Cini życzeniaII08 Luigi Cini, życzenia świąteczne, prawdopodobnie z 1959 roku, świadectwo dość oficjalnych kontaktów z włoskim polonistą, glottodydaktykiem, autorem prac o nauczaniu polskiego jako obcego polskiego przy Uniwersytecie w Padwie i w ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem