Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

II07 Luigi Cini życzenia

II07 Luigi Cini życzenia

II07 Luigi Cini, życzenia świąteczne z Wenecji, świadectwo dość oficjalnych kontaktów z włoskim polonistą, glottodydaktykiem, autorem prac o nauczaniu polskiego jako obcego polskiego przy Uniwersytecie w Padwie i w Instytucie Uniwersyteckim w Wenecji. Na awersach przychodzących od niego kart zawsze znajdują się czarno-białe reprodukcje dzieł często powiązanych z kultura polską czy poświadczających związki polsko-włoskie, w tym przypadku obraz stroju polskiego dworzanina przedstawiony na włoskim sztychu. Kartka została wysłana w grudniu 1956 r.

DOKUMENTY
1) II07 Luigi Cini życzenia
II08 Luigi Cini życzeniaII08 Luigi Cini, życzenia świąteczne, prawdopodobnie z 1959 roku, świadectwo dość oficjalnych kontaktów z włoskim polonistą, glottodydaktykiem, autorem prac o nauczaniu polskiego jako obcego polskiego przy Uniwersytecie w Padwie i w ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem