Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I51 [Kasprowicz]

I51 [Kasprowicz]

Cytaty z Kołaczkowskiego, Miłosza, Peipera dotyczące twórczości Kasprowicza i relacji między człowiekiem a przyrodą.

DOKUMENTY
1) I51. Zapiski intelektualny impresjonizm

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem