Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I30 [do bezprzestankowiczów]

I30 [do bezprzestankowiczów]

Brudnopis. Fragmenty szkicu Do poetów bezprzestankowiczów, zamieszczonego w tomie Sens poetycki.

DOKUMENTY
1) I30. Ten, który w kwiatach skrywał armaty...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem