Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XVII11 Co poeta robi?

XVII11 Co poeta robi?

Notatki wykorzystane w wywiadzie Pracujące słowa przeprowadzonym przez Krzysztofa Gąsiorowskiego ("Współczesność" 1968, nr 20)

DOKUMENTY
1) XVII11 Co robi poeta
I02 Nowy poeta

I02. Rękopis szkicu poświęconego poezji Mirona Białoszewskiego Nowy poeta. Tekst stanowiący recenzję tomu Obroty rzeczy (1956) został opublikowany w "Nowej Kulturze" (1956, nr 32, s. 2, 4) oraz przedrukowany w zbiorze Linia i gwar (t. II, s. 171-190).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem