Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XVII07 Tradycja

XVII07 Tradycja

Fragmenty brudnopisu szkicu Tradycja, rzecz osobista (zamieszczonego w Zapiskach bez daty) oraz przekreślony rękopis przekładu wiersza P. Stefanowa Architektura.

DOKUMENTY
1) XVII07 Tradycja literacka
XVII05 Klasycyzm
Notatki Przybosia dotyczące klasycyzmu, prawdopodobnie przygotowanie do pisania artykułu Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo ("Życie Literackie" 1967, nr 41) ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem