Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XI09 Mówią pisarze. O planach twórczych

XI09 Mówią pisarze. O planach twórczych

Wycinek prasowy. Wypowiedź Juliana Przybosia dla redakcji "Trybuny Ludu" na temat planów pisarskich na nadchodzący 1970 rok. "Trybuna Ludu" 1969, nr 339. W wypowiedzi poeta wspomina dwa wybory wierszy. Pierwszy z nich wydano w serii Poeci polscy w Warszawie 1969. Na okładce tomików wydawanych w serii Poeci polscy umieszczano, obok nazwy serii, personalia autora, rezygnując z jakiejkolwiek formuły tytułowej. Poszczególne woluminy w istocie były niewielkie, miały wysokość ok. 10 cm. Drugi  to Liryki: 1930-1964, wstęp A. Sandauer, Warszawa 1966. Książki wydawane w serii Biblioteka Poetów miały charakterystyczne obwoluty z tworzywa podobnego do grubego celofanu.

DOKUMENTY
1) XI09 Piszę mało, ogłaszam jeszcze mniej...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem