Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XI04 Dyskusja o literaturze

XI04 Dyskusja o literaturze

 

Wycinek prasowy. Wypowiedzi pisarzy poprzedzono następującym wstępem: "Kilku krytyków i literatów odbyło w lokalu "Przeglądu Kulturalnego" ciekawą dyskusję o literaturze współczesnej. Chodziło o to, aby znaleźć taki punkt wyjścia dla rozważań o literaturze, który by pozwolił ominąć typowe dla krytyki mielizny. Zgodzono się, że można by spróbować porównania naszej literatury współczesnej z literaturami innych narodów. O ile takie porównania są uprawnione? Jakie problemy wyłaniają się, gdy na gruncie współczesności dokonuje się porównań literackich?" ("Przegląd Kulturalny" 1960, nr 33). Oprócz Juliana Przybosia głos zabrali: Marcin Czerwiński,  Ryszard  Matuszewski, Mieczysław Jastrun, Anna Kowalska, Zbigniew Bieńkowski, Julian Rogoziński. Tekst opublikowano w "Przeglądzie Kulturalnym" 1960 nr 33

DOKUMENTY
1) XI04 Dyskusja o literaturze Przegląd kulturalny Nr 33 (415)

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem