Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

X05 Poezja polska po francusku

X05 Poezja polska po francusku

Rękopis artykułu Poezja polska po francusku opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 36). Jest to recenzja zbioru poezji polskiej w przekładzie na j. francuski przygotowana przez Mariana Pańkowskiego, Antologie de la poesie polonaise du XVe au XXe siecle, Bruxelles 1961.

 

DOKUMENTY
1) X05 Poezja polska po francusku
I05 Biennales Internationales de Poésie

Pismo skierowane do Przybosia zawiera listę kandydatów do nagrody Grand Prix Biennales Internationales de Poésie, zaproponowanych przez członków jury. Międzynarodowe Biennales Poezji w Brukseli odbyło się w sierpniu 1959. Wśród jurorów znajdował się także Julian Przyboś. Rewers pisma pokryty jest notatkami Przybosia, czynionymi prawdopodobnie podczas obrad lub w trakcie przygotowań do dyskusji.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem