Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

X01 Liryka jugosłowiańska

X01 Liryka jugosłowiańska

Rękopis artykułu Liryka jugosłowiańska, opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 18).  Jest to recenzja książki: Tanasije Madenović, Novak Simić, Drago Szega, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960.

I05 Biennales Internationales de Poésie

Pismo skierowane do Przybosia zawiera listę kandydatów do nagrody Grand Prix Biennales Internationales de Poésie, zaproponowanych przez członków jury. Międzynarodowe Biennales Poezji w Brukseli odbyło się w sierpniu 1959. Wśród jurorów znajdował się także Julian Przyboś. Rewers pisma pokryty jest notatkami Przybosia, czynionymi prawdopodobnie podczas obrad lub w trakcie przygotowań do dyskusji.

XII03 program Biennale di Venezia

Program Biennale di Venezia - międzynarodowego festiwalu teatralnego, zorganizowanego latem 1957 r.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem