Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Odjazd, przeł. Karl Dedecius

Abfahrt, przeł. Karl Dedecius, w: Die Dichter Polens. Hundert Autoren vom Mittelalter bis heute ein brevier von Karl Dedecius mit porträtzeichnungen von Eryk Lipiński, Suhrkamp Verlag 1982. Przekład wiersza Odjazd z tomu W głąb las (1935). Lirykowi towarzyszy nota biograficzna autorstwa Kazimierza Wyki oraz karykaturalny portret Przybosia narysowany przez Eryka Lipińskiego.

DOKUMENTY
1) przekłady Dedeciusa z rysunkami Lipińskiego

Julian Przyboś, Poesie und Poetik. Heraugegeben und aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1990.

Karl Dedecius, Polnische Profile, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1975, s. 147-194 [Versuch der Ganzheit Julian Przyboś und der poetische Sinn].

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem