Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IX03 Czy sztalugi są przeżytkiem

IX03 Czy sztalugi są przeżytkiem

Rękopis (brudnopis) wypowiedzi Juliana Przybosia Czy sztalugi są przeżytkiem? opublikowanej w "Polityce" 1969, nr 18. Przyboś odwołał się tu do dyskusji, którą zapoczątkowała Maria Kosińska szeregiem artykułów publikowanych na łamach "Życia Warszawy" (tejże: Kto kupi obraz, "Życie Warszawy" 1969, nr 1, s. 3, 5; Rozmaitości cennikowe, "Życie Warszawy" 1969, nr 6, s. 3; Różne drogi działania. Z czego żyje sześć tysięcy plastyków? "Życie Warszawy" 1969, nr 14, s. 6). W polemice uczestniczyli m. in.: Szymon Kobyliński (Tysiące plastyków, "Życie Warszawy" 1969, nr 32, s. 4) i Alfred Lenica (Głos sekcji malarskiej, "Życie Warszawy" 1969, nr 37, s. 5). Kosińska replikowała w artykule Sześć tysięcy...i kilkunastu, "Życie Warszawy" 1969, nr 50, s. 5.

DOKUMENTY
1) IX03. Nie śledziłem, niestety, tego, co pisano ostatnio...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem