Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III39a-b Wiersze Flukowskiego

III39a-b Wiersze Flukowskiego

Maszynopis i wycinek prasowy z artykułem Juliana Przybosia Wiersze Flukowskiego, "Przegląd Kulturalny" 1963 nr 15. Recenzja tomiku Stefana Flukowskiego Wybór wierszy 1926-1962 (Warszawa 1963).

DOKUMENTY
1) III39a Wiersze Flukowskiego Maszynopis
2) III39b Wiersze Flukowwskiego Druk

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem