Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III33 Poezja dla dzieci

III33 Poezja dla dzieci

Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Poezja dla dzieci, "Kultura" 1964, nr19. Na tekst autor naniósł nieliczne poprawki.

DOKUMENTY
1) III33 Poezja dla dzieci

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem