Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III25 O wierszu Beniowskiego

III25 O wierszu Beniowskiego

Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia O wierszu "Beniowskiego", "Przegląd Kulturalny" 1962, nr 23. Recenzja książki Adama Uziębły Rytm i melodyka Beniowskiego (Paryż 1961).

DOKUMENTY
1) III25 O wierszu 'Beniowskiego'

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem