Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III17 Monografia o Peiperze

III17 Monografia o Peiperze

Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Monografia o Peiperze, "Nowe Książki" 1968, nr 23. Omówienie książki Stanisława Jaworskiego U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk (Kraków 1968).

DOKUMENTY
1) III17 Monografia o Peiperze

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem