Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III15 List do młodego poety

III15 List do młodego poety

Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia List do młodego poety, "Przegląd Kulturalny" 1960, nr 51. Na wycinku Przyboś naniósł drobne korekty.

DOKUMENTY
1) III15 List do młodego poety

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem