Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III12 Kazimierz Wyka

III12 Kazimierz Wyka

Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Kazimierz Wyka o poezji, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 43. Omówienie książki Kazimierza Wyki Rzecz wyobraźni (Warszawa 1959). Na wycinku Przyboś naniósł drobne korekty.

DOKUMENTY
1) III12 Kazimierz Wyka o poezji

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem