Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III06 Janion o Krasińskim

III06 Janion o Krasińskim

Wśród recenzji umieszczanych na łamach "Przeglądu Kulturalnego" - obok wypowiedzi na temat  prac Kazimierza Wyki, Wacława Strzemińskiego, Wacława Borowego, Henryka Markiewicza czy Ignacego Fika - pojawił się też szkic dotyczący książki Marii Janion. Przyboś dość krytycznie ocenił jej monografię poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu. Zarzucił badaczce brak perspektywy literaturoznawczej. Omawiana książka traktuje w odczuciu Przybosia raczej o historiozoficznych, politycznych czy filozoficznych kontekstach twórczości Krasińskiego, niż o wartościach artystycznych jego dzieł. Poeta bardzo słusznie upomniał się o uwagę dla listów znakomitego epistolografia, przypisując im większą wartość artystyczną niż przecenianym przez Marię Janion dramatom. Kilkakrotnie nazywa badaczkę marksistką, co w latach sześćdziesiątych coraz wyraźniej traciło już pozytywne konotacje. W pismach Przybosia zyskało wydźwięk ironiczny, tym bardziej, że łączyło się z krytyką niewystarczająco rewizjonistycznej postawy badaczki, która w niewielkim stopniu podjęła polemikę z tezami Kalenbacha i Kleinera, dotyczącymi twórczości Krasińskiego.Maria Janion, Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość, Warszawa 1962. Recenzja Przybosia ukazała się w "Przeglądzie Kulturalnym" 1962, nr 33, s. 4.

DOKUMENTY
1) III06 Janion o Krasińskim
Janion o Krasińskim, "Przegląd Kulturalny" 1962, nr 33, s. 4.

Recenzja książki Marii Janion Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość (Warszawa 1962), "Przegląd Kulturalny" 1962, nr 33, s. 4. W domowym archiwum zachował się maszynopis tekstu (poz. III06)

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem