Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

II28 Pocztówka od Iłłakowiczówny

II28 Pocztówka od Iłłakowiczówny

II28 Kazimiera Iłłakowiczówna. Pocztówka od Kazimiery Iłłakowiczówny, datowana 25 czerwca 1966

DOKUMENTY
1) II28 Pocztówka od Kazimiery Iłłakowiczówny

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem