Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

II26 Do Kierownika Pralni

II26 Do Kierownika Pralni

II26 Do Kierownika Pralni. Pismo z 23 kwietnia 1963 r. Przyboś zabiega o odszkodowanie za zgubione i zniszczone w pralni koszule. Pisze: "Jak Panu wiadomo, nie zwrócił mi Pan dotychczas odszkodowania za zniszczoną koszulę non iron oddaną do prania jeszcze we wrześniu ubiegłego roku; nie zapłacił też Pan odszkodowania za zgubioną koszulę popelinową. Mimo wielokrotnych zapewnień, że Pan za tę koszulę zapłaci, nie dotrzymał Pan słowa.

Jeśli w ciągu najbliższych dziesięciu dni od dnia dzisiejszego nie otrzymam odszkodowania w sumie 650 złotych, oddam sprawę do sądu.

Załączam odpowiedź "Życia Warszawy" na moje pytanie w tej sprawie, aby Panu uświadomić, że jeśli Pan odszkodowania nie zapłaci, będzie Pan nadto zmuszony do poniesienia kosztów sądowych."

DOKUMENTY
1) II26 Do Kierownika Pralni

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem