Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

II17 List od Stanisława Neumerta

II17 List od Stanisława Neumerta

II17 Stanisław Neumert. List od Stanisława Neumerta skierowany do Juliana Przybosia i do redakcji "Przewodnika Kulturalnego" z prośba o ocenę załączonych wierszy. Przyboś na liście zamieścił notatkę, która stanowi zwięzły szkic odpowiedzi: Szanowny Panie, utwory Pana przeczytałem. Są to próby nie dość jeszcze wyraźne  i trudno mi o nich coś określonego powiedzieć. "Przegląd Kulturalny" nie będzie ich drukował. Z poważaniem J.P.

DOKUMENTY
1) II17 Stanisław Neumert

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem