Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Co więc czynić należy? "Przegląd Kulturalny" 14/1956, s. 3

Artykuł Przybosia "Co więc czynić należy?" stanowi bezpośrednią reakcję na referat Jana Kotta "Rewolucyjność i nowoczesność" wygłoszony na sesji Rady Kultury i Sztuki, obradującej w atmosferze XX Zjazdu KPZR. Przełomowe, bo wskazujące regres literatury i sztuki zdeterminowany dominacją realizmu socjalistycznego, wystąpienie Kotta wywołało żywą dyskusję, w której udział wzięli m. in. Jastrun, Przyboś, Bieńkowski, Putrament i Sandauer. Dyskusję podsumował Władysław Sokorski, opowiadając się za przywróceniem swobody twórczej. Wycinek prasowy z tym artykułem poeta starannie przechowywał w domowym archiwum.

DOKUMENTY
1) XIII02 co czynic wycinek pras
XIII02 Co więc czynić należy

Zachowany wycinek prasowy z artykułem Przybosia Co więc czynić należy?, stanowiącym bezpośrednią reakcję na referat Jana Kotta Rewolucyjność i nowoczesność wygłoszony na sesji Rady Kultury i Sztuki, obradującej w atmosferze XX Zjazdu KPZR.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem