Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

malarstwo

wypowiedzi dotyczące malarstwa oraz sztuk plastycznych
VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

VIII08 Władysław StrzemińskiMaszynopis artykułu "Władysław Strzemiński. W dziesięciolecie śmierci 28 grudnia 1952". Na maszynopis naniesiono nieznaczną korektę autorską. Tekst został opublikowany w "Nowej Kulturze" 1963, nr 1.
VIII09 W Łodzi i StalinogrodzieMaszynopis W Łodzi i Stalinogrodzie. Co nowego w malarstwie polskim? Tekst dotyczy ankiety przeprowadzonej przez redakcję "Przeglądu Kulturalnego" na temat współczesnej sztuki rewolucyjnej. Wypowiedź Przybosia w tej ankiecie została opublikowana pt. "Poezja i rewolucja. Jak widzę współczesną polską sztukę rewolucyjną?" ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 8, przedr. w tegoż, Linia i gwar, t. I, s. 331-333), ale poeta postanowił raz jeszcze skomentować zarówno sam temat jak i cudze wypowiedzi.
VIII11 Słówko o języku krytyki malarskiej

"Słówko o języku krytyki malarskiej", maszynopis, kopia. Artykuł nie został przyjęty do druku przez redakcję "Współczesności". W DAP zachował się list od sekretarza redakcji z 8 sierpnia 1966, DAP poz. II21.

VIII12 U Denise Rene

U Denise René, wycinek prasowy, artykuł Juliana Przybosia zamieszczony w "Przeglądzie Kulturalnym" (1958, nr 4). U Denise René była słynną marszandką, od 1944 r. prowadziła galerię sztuki w Paryżu przy rue la Boétie, w której jesienią 1957 roku została zorganizowana wystawa polskiej sztuki nowoczesnej. Przyboś wówczas pełnił funkcję radcy do spraw kultury w Polskiej Ambasadzie w Paryżu.

VIII13 O młode malarstwo młodych"O młode malarstwo młodych", wycinek prasowy, artykuł zamieszczony "Przeglądzie Kulturalnym" (1955, nr 37), poświęcony Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi"Prace prezentowane na wystawie skrytykował Paolo Ricci. Przyboś podjął polemikę z krytycznymi sądami, wskazując mocne strony warsztatu wybranych twórców. Na wycinku nie naniesiono żadnych zmian.
I20 Słówko o języku krytyki malarskiejKartka maszynopisu z fragmentem szkicu Słówko o języku krytyki malarskiej. Większe fragmenty artykułu znajdują się w teczce IV (poz. IV01), gdzie sąsiadują z maszynopisami szkiców zamieszczonych w Zapiskach bez daty. Stąd przypuszczenie, że Słówko o języku krytyki malarskiej Przyboś zamierzał opublikować ...
I32 [Co się dzieje z malarstwem?]Rękopis przypisu, zamieszczonego przez Przybosia w artykule Co się dzieje z malarstwem? ("Miesięcznik Literacki" 1969, nr 10). W druku przypis brzmi następująco: Ale hola! Tak mówiono w swoim czasie o impresjonistach i kubistach. Na to się powołując, przepycha się do Salonu ...
I38 [malarstwo]
Notatki na temat malarstwa i jego wzrokowego charakteru. ...
I39 [Teoria widzenia]Notatki z lektury Teorii widzenia Strzemińskiego. ...
I40 III Plener Koszaliński
Notatki na zaproszeniu na III Plener Koszaliński - Międzynarodowe Spotkanie Artystów i teoretyków Sztuki w Osiekach 1965. Zamieszczone tu zapiski w więkoszści mają charakter prywatny (adresy, numery telefonów). ...
I49 [formizm i dadaizm]
Notatki na temat sztuki nowoczesnej, przede wszystkim formizmu (zapisywanego tu przez Przybosia jako foremizm) i dadaizmu. Trudno powiedzieć, z jakim artykułem Przybosia mogą być powiązane te zapiski - poeta wielokrotnie wypowiadał się na temat malarstwa nowoczesnego. ...
I60 [Przestrzeń w malarstwie abstrakcyjnym]
Notatki na temat malarstwa abstrakcyjnego - przygotowanie do pisania artykułu Przestrzeń w malarstwie abstrakcyjnym, "Życie Literackie" 1958, nr 22. ...
I61 [Elementaryzm]
Na kartce Przyboś wynotował terminy dotyczące sztuki, których użył m. in. w artykule Elementaryzm w sztuce, "Poezja" 1966, nr 11. Najistotniejszym elementem zachowanej notatki jest jednak szkic wykonany długopisem, przypominający m. in. kompozycje Malewicza, o których mowa w przywołanym artykule. ...
XI08 O poezji, malarstwie i krytyce  Wycinek prasowy. Wywiad z Julianem Przybosiem O poezji, malarstwie i krytyce, "Kultura" 1965, nr 47. Odpowiedzi Przybosia zostały tak zredagowane, że zawierają się w nich pytania, których w czasopiśmie nie opublikowano. Wywiad został przeprowadzony dla redakcji "Kultury", nazwisko rozmówcy nie zostało ...
znaleziono 37 artykułów - strona 2/3

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem